Zprostředkování zaměstnání pro zahraniční zaměstnance v ČR – Evropský soudní dvůr

Evropský soudní dvůr („ESD“) se nedávno ve svém stanovisku vyjádřil k české daňové legislativě týkající se povinností agentur práce při zprostředkování zaměstnání zahraničním zaměstnancům v ČR. Stanovisko ESD se konkrétně týká povinnosti odvodu záloh na daň z příjmů v situaci, kdy agentura práce zprostředkuje zahraničního zaměstnance české společnosti.

Pokud zahraničního zaměstnance zprostředkuje česká agentura práce, je povinna za zprostředkovaného zaměstnance odvádět zálohu na daň z příjmu. Pokud toho samého zaměstnance ale zprostředkuje zahraniční agentura, povinnost odvádět zálohy přechází na českou společnost. To je samozřejmě pro českou společnosti nevítaný jev, neboť u ní dochází ke zvýšení administrativních nákladů. A tak logicky upřednostní české agentury práce.

Na výše uvedenou situaci si stěžovali nejprve u českých soudů Strojírny Prostějov a.s. a ACO Industries Tábo s.r.o. Protože se českým soudům zdálo, že česká legislativa v tomto ohledu není v pořádku, obrátily se s žádostí o stanovisko na ESD.

Ve svém stanovisku ESD uzavřel, že současná česká legislativa je skutečně ve vztahu k zahraničním agenturám práce diskriminační a ČR by měla legislativu odpovídajícím způsobem upravit.

V případě potřeby detailnějších informací naleznete:

Stanovisko ESD zde (Spojené věci C-53/13 a C-80/13; generální advokát Melchior Wathelet):

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d63a9d75ba5e87444598c0b2cba5f3f3b3.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNiLe0?doclang=CS&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=147825&occ=first&dir=&cid=296120

Znění předběžné otázky Krajské soudu v Ostravě ve věci Strojírny Prostějov a.s. zde:

 http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2011/159_11PredbeznaOtazka_20130125152800_prevedeno.pdf

Znění předběžné otázky Nejvyššího správního soudu ve věci ACO Industries Tábor s.r.o. zde:

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0038_1Afs_1200_20130122135520_prevedeno.pdf

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další