Změna v uplatnění výdajových paušálů OSVČ v roce 2018

Tímto bychom Vás rádi informovali o změnách, které přináší novela zákona o daních z příjmů, ohledně uplatnění paušálních výdajů osobami samostatně výdělečně činnými. Od 1. ledna 2018 se maximální výše paušálních výdajů snižuje na polovinu, a to následovně:

  • paušál 80% - maximální výdaj 800 000,- Kč
  • paušál 60% - maximální výdaj 600 000,- Kč
  • paušál 40% - maximální výdaj 400 000,- Kč
  • paušál 30% - maximální výdaj 300 000,- Kč

Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000,- Kč. V případě příjmů vyšších lze paušální výdaje uplatnit pouze ve výše uvedených částkách. Novela však pro podnikatele uplatňující paušální výdaje přináší i jistá zvýhodnění, a to v možnosti uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě.

Maximální částka procentuálních výdajů se použije povinně od zdaňovacího období roku 2018.

Již v daňovém přiznání za rok 2017 bude možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně. V takovémto případě nicméně bude možno uplatnit procentuální výdaje pouze do výše nově stanovených maximálních částek.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další