Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí nedávno uveřejnilo vyhlášku o průměrné mzdě platné pro rok 2017 (č. 325/2016 Sb.).

Údaje uvedené ve vyhlášce ovlivňují nejen výši důchodů přiznaných od 1. ledna 2017, ale také maximální výši vyměřovacího základu pro povinné odvody na sociální zabezpečení.

Pro rok 2017 budou na základě vyhlášky platné tyto hodnoty:

  • Průměrná mzda: 28 232,- Kč
  • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení: 1 355 136,- Kč

Nárůst průměrné mzdy je oproti roku 2016 o 1 226,- Kč. Koeficient přepočtu je ve srovnání s loňským rokem vyšší (1.0246 pro rok 2016 vs. 1,0396 pro rok 2017). Opět můžeme pozorovat značný nárůst, který bylo možno sledovat v letech 2014 a 2015. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení vzrostl pro rok 2017 o 58 848,- Kč ve srovnání s rokem 2016, což je nárůst více než trojnásobný.

Doplňujeme, že údaje ve vyhlášce ovlivní také minimální výši záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění a měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další