Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí nedávno uveřejnilo vyhlášku o průměrné mzdě platné pro rok 2016 (č. 244/ 2015 Sb.).

Údaje uvedené ve vyhlášce ovlivňují nejen výši důchodů přiznaných od 1. ledna 2016, ale také maximální výši vyměřovacího základu pro povinné odvody na sociální zabezpečení.

Pro rok 2016 budou na základě vyhlášky platné tyto hodnoty:

  • Průměrná mzda: 27 006,- Kč
  • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení: 1 296 288,- Kč

Nárůst průměrné mzdy je oproti roku 2015 o 395,- Kč. Koeficient přepočtu je ve srovnání s loňským rokem nižší (1.0273 pro rok 2015 vs. 1.0246 pro rok 2016). Skokový nárůst, který bylo možno sledovat v porovnání let 2014 a 2015 není pro rok 2016 tak markantní. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení vzrostl pro rok 2016 o 18 960,- Kč ve srovnání s rokem 2015.

Doplňujeme, že údaje ve vyhlášce ovlivní také minimální výši záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění a měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další