Nové smlouvy o sociálním zabezpečení s Ruskou federací a Indií

Jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele je důležitou zprávou, že se naše sbírka mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení rozrostla o nové smlouvy. Konkrétně se jedná o smlouvu s Indickou republikou a Ruskou federací. Smlouva s Indickou republikou vstoupila v platnost již 1. září 2014, smlouva s Ruskou federací vstoupí v platnost 1. listopadu 2014.

Na základě uvedených smluv budou zaměstnanci podléhat jen jednomu systému sociálního zabezpečení. Odpadnou tak situace, kdy si zaměstnanec (případně i zaměstnavatel) musel hradit pojistné v obou státech současně.

Základním pravidlem pro určení příslušnosti k danému systému sociálního zabezpečení je místo výkonu práce. Existují ale výjimky, kdy je možno setrvat v „domovském“ systému. Z pohledu zaměstnanců je nejdůležitější výjimkou možnost setrvat v domovském systému při pracovním vyslání na území druhého státu.

Při vyslání do Indie bude moci český pracovník setrvat v českém systému sociálního zabezpečení po dobu 5 let. Při vyslání do Ruska je možnost účastnit se českého systému 2 roky.

Pro úplnost doplňujeme, že žádná ze smluv neupravuje problematiku zdravotního pojištění.

Smlouvy v detailech

Více detailů k oběma smlouvám naleznete na níže uvedených odkazech:

Indická republika: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/CR-a-indie.htm

Ruská federace: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/CR-a-Rusko.htm

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další