Sleva na dani pro starobní důchodce i v roce 2013

Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014 si mohou slevu na dani uplatnit důchodci také za rok 2013. Ve svém nálezu Ústavní soud rozhodl ve prospěch individuální stížnosti důchodkyně, která namítala porušování lidských práv, protože jí zaměstnavatel srazil zálohu na daň z příjmů, aniž by slevu na dani zohlednil.

V reakci na tuto skutečnost začala finanční správa řešit způsob, jak umožní vrácení slevy na dani důchodcům i za rok 2013.

Existuje hned několik způsobů, kterými lze slevu uplatnit:

  • Pokud byl v roce 2013 důchodce zaměstnán a současně nepodával sám daňové přiznání, měl by se obrátit na svého zaměstnavatele, který mu provedl zúčtování.
  • V ostatních případech lze podat buď řádné daňové přiznání, nebo v případě, že přiznání za tento rok již poplatník podal, podá dodatečné daňové přiznání.

Daňový řád stanovuje pro tento postup lhůtu tři roky. Doporučujeme však všem, aby tento problém vyřešili co nejdříve. Podrobnější informace lze také nalézt na stránkách finanční správy, případně doporučujeme celou věc zkonzultovat s daňovým poradcem.

Uplatnění slevy na dani se netýká jen pracujících důchodců, ale také těch, kteří mají penzi vyšší než 36-násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Tito důchodci totiž musí ze zákona svoji penzi zdaňovat, i když nemají žádné další příjmy.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další