Předškolní péče o děti

11. září 2013

V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nepeněžní benefit v podobě úhrady "školkovného" jeslím nebo mateřské školce, jde o benefit osvobozený na straně zaměstnance od daně i pojistného, který je však pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem.

 

V praxi jsme se ale setkali s případem, kdy bylo školkovné a stravování fakturováno zvlášť. Upozorňujeme proto na to, že v tomto případě je samostatně fakturované stravování zdanitelným benefitem podléhajícím dani z příjmů a pojistnému.

 

Pokud by zaměstnavatel platil chůvu nebo paní na hlídání, šlo by opět o zdanitelný benefit podléhající pojistnému. Zaměstnavatel by však mohl tento výdaj zahrnout do daňových nákladů, pokud byl sjednán v pracovní smlouvě nebo stanoven vnitřním předpisem.

 

Ještě zajímavější je situace, kdy si rodič, který je podnikatelem (OSVČ), platí chůvu nebo paní na hlídání. Pokud je schopen prokázat souvislost se svým podnikáním (hlídání během pracovních schůzek, hlídání během doby, kdy obsluhuje zákazníky v obchodě), domníváme se, že by tento výdaj mohl zahrnout mezi daňové výdaje.

 

Navrhovaný zákon o dětské skupině přinese další možnosti, jak zahrnout výdaje na předškolní péči o děti mezi daňově podporované benefity.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další