Úprava zdanění důchodů pracujících důchodců je protiústavní

Ústavní soud zrušil ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Platnost tohoto ustanovení je aplikovatelná na celý rok 2016. Tedy každý důchodce bude moci aplikovat ustanovení § 4 odst. 1, písmeno h) zákona o daních z příjmů, bez dalšího omezení. Ke zdanění důchodu dojde tehdy, pokud jeho výše překročí 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného kalendářního roku. Výše příjmů ze zaměstnání, samostatné činnosti či pronájmu již toto ustanovení nebude ovlivňovat.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další