Novela zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně

Upozorňujeme, že Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která by měla platit od 1. ledna 2015. První čtení novely je navrženo na pořad 12. schůze konané od 15. července 2014.

Oproti původním předpokladům jsou v předložené novele poměrně zásadní změny:

  • Očekávaný limit na nepeněžní zaměstnanecké benefity dle § 6, odst. 9 ZDP tipu kultura, sport apod. nebude zaveden. Ustanovení de facto zůstane v původním znění (tj. pouze s limitem na rekreaci ve výši 20 000,- Kč/rok);
  • Osvobozeny zůstávají jednak hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti, také nepeněžní příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců ve výši 3 500,- Kč/měsíc a v neposlední řadě příspěvky z FKSP nebo fondu kulturních a sociálních potřeb do výše 2 000,- Kč/rok na zaměstnance;
  • Příspěvky zaměstnavatele na penzijní/životní pojištění zaměstnanců budou nadále osvobozeny do výše 30 000,- Kč/rok;
  • Koncept superhrubé mzdy s 15% sazbou daně bude ponechán i pro rok 2015;
  • Odečet úroků z hypotéky zůstává na úrovni 300 000,- Kč/12 měsíců;
  • Odvod z úhrnu mezd nebude zaveden; a
  • Zaměstnanec nad stropem pro sociální pojištění bude moci i nadále uplatnit slevu na poplatníka.

Pro úplnost uvádíme, že na stránkách Poslanecké sněmovny je novela vedena jako sněmovní tisk č. 252.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další