Nejasnosti v oblasti zdanění zaměstnanců

Dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů by bylo možné, aby některá plnění, která by zaměstnanci dostali od zaměstnavatele formou výpůjčky, nebyla považována za zdanitelný příjem zaměstnance. Důvodem je skutečnost, že institut výpůjčky jako takový byl vyňat z předmětu daně. Tato skutečnost by mohla mít vliv například na zdanění poskytnutí osobního automobilu zaměstnanci pro soukromé účely.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další