Nejasnosti v oblasti zdanění jednatelů

Jednatelé

Podle nového zákona o obchodních korporacích je jednatel stále statuárním orgánem. Zákon nicméně dává nově možnost sdružit jednatele do kolektivního orgánu společnosti. Nový občanský zákoník současně výslovně umožňuje, a to i ve vztahu k jednatelům společnosti s ručením omezeným, existenci jednočlenného orgánu společnosti. V obecných ustanoveních pojednávajících o právnických osobách již potom zákoník hovoří pouze o členech orgánů. Jednatel tak může být nově považován jak za „člena statutárního orgánu“ tak za „statutární orgán“.

Z pohledu soukromoprávního tato skutečnost nemá žádné dopady. Z pohledu daně z příjmů mohou být u jednatelů, kteří zde nejsou daňovými rezidenty, významné. Důvodem je skutečnost, že pokud budeme jednatele nerezidenta považovat za člena statutárního orgánu, bude jeho odměna zdaněna srážkovou daní 15 %, a nebude se na ní aplikovat solidární zvýšení daně (7 % z rozdílu přesahujícího 48-násobek průměrné mzdy). V kombinaci se zněním některých smluv o zamezení dvojího zdanění může být daňové zatížení těchto osob ještě dále sníženo.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další