Nejasnosti v oblasti zdanění autorských honorářů

Zákon o daních z příjmů obsahuje od roku 2014 novelizovaný text týkající se aplikace srážkové daně u autorských honorářů. Dle nového znění by srážková daň měla být aplikována u všech autorů, pokud jejich příjem nepřesáhne 10 tis. Kč. Aplikace uvedeného výkladu by ale v praxi znamenala mnoho nejasností a problémů, proto byla tato problematika zařazena k projednání na koordinační výbor.

V současné době probíhá mezi daňovými poradci a státní správou odborná diskuse. Jako specialisté na problematiku osobních daní její průběh pečlivě sledujeme a známe poslední novinky; proto se na nás neváhejte s Vašimi dotazy obrátit.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU”
"JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU"
”JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ”
"JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ"
”NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ”
"NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ"
Další