Nález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce

Upozorňujeme, že 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud (dále „ÚS“) průlomový nález, ve věci regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců.

ÚS svým nálezem zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani (ve výši 24 840 Kč) důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Z textu nálezu vyplývá, že pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda k 1. lednu roku 2014 pobírali starobní důchod či nikoliv.

Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo informaci, že finanční správa České republiky bude akceptovat závěry uvedené v předmětném nálezu ÚS. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/nalez-ustavniho-soudu-ke-sleve-na-dani-p-18658

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další