Mezinárodní pronájem pracovní síly

Upozorňujeme, že v reakci na stanovisko Evropského soudního dvora týkajícího se daňových povinností agentur práce (viz. náš nedávný příspěvek), byl do návrhu novely zákona o daních z příjmů narychlo přidán návrh na změnu.

Dle navržené změny by byla plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců pronajatých zahraniční agenturou její organizační složka v ČR (bude-li existovat) a nikoliv česká společnost (v postavení uživatele pracovní síly). Návrh v těchto případech také odstraňuje zákonnou fikci, kdy se za zdanitelný příjem zaměstnance považuje minimálně 60% fakturované částky.

Přijetím navržené úpravy by tak došlo ke zrovnoprávnění tuzemských a zahraničních agentur práce.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU”
"JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU"
”JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ”
"JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ"
”NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ”
"NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ"
Další