Změna definice "zaměstnání" v zákoně o nemocenském pojištění a pronájem pracovní síly

7. ledna 2014

Od 1. ledna 2014 došlo ke změně definice zaměstnání pro účely zákona o nemocenském pojištění. Nově je zaměstnáním

"činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle právního předpisu upravující daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny".

V souladu s novou (rozšířenou) definicí by se mohla vyskytnout otázka, jestli se od roku 2014 nebude v případě pronájmu pracovní síly za zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení považovat „ekonomický“ zaměstnavatel namísto zaměstnavatele „právního“. Tato skutečnost by měla výrazný dopad zejména na fungování mezinárodního pronájmu pracovní síly, kdy by se do českého systému sociálního pojištění již nemusely registrovat zahraniční firmy, protože pojistné by za zaměstnance odváděl český „ekonomický“ zaměstnavatel.

V souladu se závěry z jednání zástupců MPSV, ČSSZ a KDP ČR byl přijat závěr, že za zaměstnavatele se v případě pronájmu pracovní síly považuje vždy „právní“ zaměstnavatel. To platí jak v případě tuzemského, tak i mezinárodního pronájmu pracovní síly v rámci EU/smluvního státu pro účely sociálního zabezpečení.

Nicméně pozor! V případě ale, že by „ekonomický“ zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci jiné/další příjmy nad rámec příjmů zaručených z jeho pracovní smlouvy, bude se za zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení považovat, ve vztahu k těmto příjmům, „ekonomický“ zaměstnavatel. Plnění poskytnutá nad rámec pracovní smlouvy nesouvisí s pronájmem pracovní síly a jsou tedy poskytována na základě činnosti zaměstnance pro jeho „ekonomického“ zaměstnavatele. Tato činnost je vykonávána souběžně s činností pro právního zaměstnavatele.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další