Daňový balíček 2017

Dne 13. ledna 2017 Poslanecká sněmovna ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tento daňový balíček přináší významné věcné změny v zákoně o daních z příjmů (196 novelizovaných bodů) i v zákoně o dani z přidané hodnoty (124 novelizovaných bodů) a ve 3. čtení bylo schváleno jeho znění se spoustou pozměňovacích návrhů, včetně posunuté účinnosti z 1. ledna 2017 na 1. dubna 2017. Některé novelizované změny mají platit již pro zdaňovací období roku 2017, některé až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely.

Na znění dvou novelizovaných bodů (měnících ustanovení §6 odst. 9 písm. d) a §25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů) se podílela i naše kancelář. V obou případech se jedná o úpravu osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo na vrub nedaňových výdajů.

Osvobození bude nově specificky zahrnovat vedle podrobení se lékařským ošetřením v zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, i nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický či obdobný charakter, tedy např. úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo vitamínových prostředků a osvobození bude rozšířeno i o pořízení zdravotnických prostředků, např. dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi, na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda jsou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli.

V druhém případě se jedná o rozšíření osvobození o příspěvky na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Vládní návrh zákona musí ještě projít Senátem a být podepsán prezidentem, legislativní vývoj daňového balíčku ale budeme i nadále sledovat.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další