Další změny pro rok 2015

Soukromé životní pojištění

V rámci projednávané novely zákona o daních z příjmů byl předložen návrh na změnu v oblasti daňových zvýhodnění u soukromého životního pojištění. Navrženou změnou dojde ke zpřísnění podmínek daňového odpočtu od základu daně pojištěnou osobou a také možnosti osvobození příspěvků od zaměstnavatele. Podle novely již nebude možné uplatnit daňově výhodný režim u příspěvků, které jsou určeny na tzv. investiční životní pojištění.

Investiční životní pojištění není přímo určeno ke krytí pojistného rizika, ale slouží spíše k tvorbě rezerv prostřednictvím investic a pojišťovna ani negarantuje jeho plnění. Z této části pojištění lze také velmi často průběžně vybírat peníze, aniž by došlo k výplatě pojistného plnění a k zániku pojistné smlouvy.

Uvedené opatření se týká jak nově uzavřených smluv, tak smluv uzavřených před 1. lednem 2015. Není však potřeba ukončit stávající pojištění a uzavírat smlouvu novou, ale jen přejít na nové podmínky. Doporučujeme Vám se informovat přímo ve Vaší pojišťovně nebo u Vašeho finančního poradce.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

V rámci projednávané novely je od roku 2015 také navrženo sjednocení vyměřovacích základů pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Neznamená to ale úplné „sjednocení“ těchto dvou oblastí, neboť zde stále můžeme nalézt rozdíly v délce účasti na pojištění (tj. počátku a ukončení doby pojištění) a v okruhu pojištěných osob.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další