Upozorňujeme na chybné výpočty MF ČR v návrhu novely zákona o daních z příjmů

Výpočty MF ČR týkající se dopadů možného zavedení stravovacího paušálu jsou nevěrohodné, podhodnocené a část dopadů není vůbec vypočtena:

  • 0 miliard Kč ročně = Výpadek při zachování současného stavu (souhlasně s MF ČR)
  • 2,60 miliardy Kč ročně = Výpadek příjmů uváděný MF ČR jako dopad na státní rozpočet
  • 4,90 miliardy Kč ročně = Výpadek veřejných příjmů skutečně vypočtený MF ČR ve zdůvodnění návrhu novely
  • 5,85 miliardy Kč ročně = Výpadek podle metodiky MF ČR po dopočtení chybějícího pojistného zaměstnanců
  • 9 miliard Kč ročně = správná výše výpadku vypočtená postupem podle MF ČR v optimální variantě
  • 20 miliard Kč ročně = správná výše výpadku vypočtená postupem podle MF ČR při maximální variantě

Celkový výpadek ponese státní rozpočet (6,6 - 14,8 mld Kč/rok), zdravotní pojišťovny (1,7 - 3,9 mld Kč/rok), obce a kraje (0,6 - 1,3 mld Kč/rok).

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další