Změny ve zdanění autorských honorářů rok 2014 vs. 2015

Rádi bychom upozornili na několik změn v souvislosti se zdaněním autorských honorářů.

V roce 2014 se autorské honoráře nepřevyšující CZK 10.000,- od jednoho plátce daní srážkovou daní ve výši 15%. Tento příjem nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a nemusí se zohledňovat v daňovém přiznání. Daň odvádí příjemce díla.

Nicméně je možné, jelikož tomu zákon nijak nezabraňuje, výše uvedené příjmy v přiznání zohlednit. Na základě potvrzení od plátce daně lze uplatnit výdaje v § 7 daňového přiznání, jelikož je na takovýto příjem nahlíženo jako na příjmy OSVČ. Výsledkem tedy je ponížený daňový základ o částku daně, která byla za autora odvedena. V případě přiznávání příjmů z autorských honorářů je však nutné z nich odvést zdravotní a sociální pojištění.

Tento postup v roce 2015 již nebude možný. I letos zůstane měsíční limit pro zdanění srážkovou daní na úrovni CZK 10.000,-. Metoda s možností uplatnění výdajů a snížení si daňového základu o výši zaplacené srážkové daně z honorářů v daňovém přiznání se nicméně ruší.

Přibývá navíc specifikace autorského honoráře, nadále se výše uvedené bude týkat výhradně příspěvků do tisku, na internetové portály, do televize a do rozhlasu. V případě odměny za knihu (tedy „neperiodickou publikaci“) už nakladatelství srážkovou daň platit nebude a výdělek je třeba zahrnout do daňového přiznání. Dojde tedy ke zvýšení daňového základu a nutnosti odvést zdravotní a sociální pojištění.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další