Zajímavosti

Zdravotní pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění.

více...

Sociální pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2019

3. října 2018

Výpočet maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, současně hranice pro solidární zvýšení daně.

více...

Návrh minimální mzdy na rok 2019

18. září 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšení minimální mzdy pro rok 2019 na 13 700Kč.

více...

Potvrzení výdajových paušálů OSVČ v roce 2018

13. září 2018

Uplatnění výdajových paušálů OSVČ v roce 2018.

více...

Podaný návrh na Koordinační výbor KDP ČR

20. června 2018

Zaměstnanecké benefity ve světle nového zákona o platebním styku

více...

Podaný návrh na Koordinační výbor KDP ČR

20. června 2018

Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru.

více...

Přehled daní 2018

25. ledna 2018

Přehled daní a jejich výše včetně souvisejících informací a údajů

více...

Pokyn GFŘ D-36

5. ledna 2018

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

více...

Zdravotní pojištění 2018

24. října 2017

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2018 činí 2 024,- Kč/měsíc.

více...

Sociální pojištění 2018

24. října 2017

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2018 činí 2 189,- Kč/měsíc

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2018

24. října 2017

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2018 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2018.

více...

Výdajové paušály OSVČ v roce 2018

10. července 2017

Změna v uplatnění výdajových paušálů OSVČ v roce 2018

více...

Daňový balíček 2017

18. ledna 2017

Dne 13. ledna 2017 Poslanecká sněmovna ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tento daňový balíček přináší významné věcné změny v zákoně o daních z příjmů i v zákoně o dani z přidané hodnoty.

více...

Pokyn D-31 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2016

5. ledna 2017

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2016

více...

Sociální pojištění 2017

17. prosince 2016

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2017

více...

Zdravotní pojištění 2017

16. prosince 2016

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2017

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2017

11. října 2016

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2017 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2017.

více...

Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

12. srpna 2016

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v pátek 5. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 254/2016 Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

více...

Úprava zdanění důchodů pracujících důchodců je protiústavní

20. července 2016

Ústavní soud zrušil ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

více...

Vláda plánuje další zvýhodnění na děti v roce 2017

4. května 2016

Vláda připravuje pro rok 2017 daňový balíček, a v jeho rámci plánuje zvýšit i daňové zvýhodnění na děti. V porovnání se současným stavem vzroste ročně daňové zvýhodnění na druhé dítě o 2 000 Kč, a sice na 19 404 Kč. Na třetí a každé další dítě vzroste zvýhodnění o 4 000 Kč, a sice na celkových 24 204 Kč.

více...

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

20. dubna 2016

S účinností od 1. května 2016 dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

více...

Pokyn D-25 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2015

6. ledna 2016

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2015

více...

Hledáme posily

14. dubna 2015

Hledáme studenta/tku na pozici administrativní asistent/tka v rozsahu cca 10 hodin týdně.

více...

Pokyn D-20 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2014

19. ledna 2015

Výčet jednotných kurzů pro zdaňovací období roku 2014

více...

Změny ve zdanění autorských honorářů

16. ledna 2015

Přístup ke zdanění autorských honorářů v roce 2014 a 2015

více...

Výpočet Pro Factum: Jednotný kurz měn za rok 2014

13. ledna 2015

Výpočet jednotného kurzu hlavních 4 měn pro rok 2014.

více...

Sleva na poplatníka pro starobní důchodce i v roce 2013

31. října 2014

Nález ústavního soudu k uplatnění slevy na poplatníka pro starobní důchodce v roce 2013.

více...

Další změny pro rok 2015

21. října 2014

Detaily dalších změn, tentokrát v oblasti soukromého životního pojištění a také sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

více...

Mezinárodní pronájem pracovní síly

9. října 2014

Návrh na změnu v novele zákona o daních z příjmů.

více...

Strop pro socilání pojištění v roce 2015

8. října 2014

Výpočet stropu pro socilání pojištění v roce 2015, který je ve srovnání s rokem 2014 vyšší.

více...

Smlouvy o sociálním zabezpečení s Indií a Ruskem

25. září 2014

Nové smlouvy o sociálním zabezpečení vstoupily v platnost, tentokrát s Indií a Ruskem.

více...

Zprostředkování zaměstnání pro zahraniční zaměstnance v ČR

22. září 2014

Vyjádření Evropského soudního dvora k české daňové legislativě týkající se mezinárodního pronájmu pracovní síly.

více...

Odpovědi k nejčastějším dotazům týkajících se uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců

19. srpna 2014

Dovolujeme si Vás upozornit, že v návaznosti na nedávno vydaný nález ÚS zveřejnila Finanční správa na svých stránkách odpovědi k nejčastějším dotazům týkajících se uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců v roce 2014.

více...

Nález Ústavního soudu

14. srpna 2014

Ústavní soud ke slevě na dani pro starobní důchodce

více...

Příjmy společníků a jednatelů z podnikání

31. července 2014

Překlasifikace příjmů společníků a jednatelů z podnikání na závislou činnost.

více...

Co možná nevíte o dobrovolném důchodovém pojištění

21. července 2014

Dobrovolné důchodové pojištění - rozsah a podmínky, za kterých se lze k účasti přihlásit dobrovolně.

více...

Novela zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně

11. července 2014

Aktualizované a vládou schválené znění ZDP pro rok 2015.

více...

Autorské honoráře

6. května 2014

Novela týkající se aplikace srážkové daně u autorských honorářů.

více...

Zdanění zaměstnanců - nejasnosti s některými plněními

5. května 2014

Nejasnosti s plněními od zaměstnavatele ve formě půjček.

více...

Nejasnosti v oblasti zdanění jednatelů

2. května 2014

V souvislosti s provedenou rekodifikací práva a souvisejícími změnami v daňové legislativě vzniklo v oblasti zdanění fyzických osob několik nejasností - jednatelé.

více...

Návrhy změn v personálních daních v letech 2015/2016

30. dubna 2014

Návrhy ministerstva financí tentokrát z oblasti osobních daní.

více...

Návrhy změn DPH v letech 2015/2016

28. dubna 2014

Ministr financí Andrej Babiš představil nedávno návrhy daňových opatření na období let 2015 a 2016. Cílem těchto návrhů je dle jeho slov zlepšení fungování daňového systému a naplnění závazků koalice.

více...

DAŇAŘ ROKU 2013 – OSOBNÍ DANĚ

24. ledna 2014

Petr Frisch se stal již potřetí vítězem soutěže Daňař roku v kategorii osobních daní a zároveň se potřetí umístil v Daňové kanceláři snů. Děkujeme našim klientům za podporu!

více...

Zaměstnávání studentů 2014

8. ledna 2014

Přehledná tabulka pracovních smluv a povinných odvodů pro ty, kteří mají status studenta. Vše zohledňuje úpravy pro rok 2014.

více...

Změna definice ”zaměstnání” v zákoně o nemocenském pojištění a pronájem pracovní síly

7. ledna 2014

Od 1. ledna 2014 došlo ke změně definice zaměstnání pro účely zákona o nemocenském pojištění.

více...

Rok 2014 a daňové změny

30. prosince 2013

Jak se změní daně pro zaměstnance a podnikatele v nadcházejícím roce? Detaily úprav a změn přehledně v článku na serveru iDnes.

více...

Změny v minimálních zálohách pro OSVČ

27. prosince 2013

Od nového roku dojde ke zvýšení minimálních odvodů záloh pro OSVČ. S nárůstem průměrné mzdy dochází i k nárůstu odvodů záloh pro soukromé podnikatele a živnostníky, a to v řádu několika korun.

více...

Petr Frisch v měsíčníku Obchod & Finance

19. prosince 2013

Petr Frisch komentuje aktuální témata v oblasti daní z příjmů fyzických a právnických osob.

více...

Změny v terminologii: definice příjmů ze závislé činnosti

13. prosince 2013

Od 1. ledna 2014 dochází ke změně v definici příjmů ze závislé činnosti.

více...

I přes dražší benzín dostanou zaměstnanci nižší náhrady

12. prosince 2013

"Reálná cena pohonných hmot, kterou (zaměstnanec) zaplatí, bude vyšší než průměrná výše náhrad. S ohledem na tuto skutečnost si ve výsledku možná polepší spíše zaměstnavatel," říká Petr Frisch

více...

Zrušení daně dědické a darovací od roku 2014

12. prosince 2013

Od 1. ledna 2014 dochází ke zrušení daně dědické a darovací. Agenda plně přechází pod daň z příjmů fyzických osob.

více...

Daňové zvýhodnění na dítě

10. prosince 2013

Jaké jsou podmínky prokázání nároku zaměstnance na daňové zvýhodnění na dítě u zaměstanavtele?

více...

Opční plány

4. prosince 2013

V současné době začínají být opět diskutovány opční plány. Firmy je zvažují v souvislosti s motivací klíčových zaměstnanců, které si zároveň potřebují dlouhodobě udržet.

více...

Solidární daň

9. listopadu 2013

Solidární zvýšení daně ("solidární daň") je novinka pro roky 2013 - 2015. Řada našich klientů se domnívá, že tato novinka se u nás zabydlí a neopustí nás, ať již v současné podobě nebo v podobě progresivní daně, ani po roce 2015.

více...

Volby 2013 a jejich dopad na daně z příjmů

22. října 2013

Analýza volebních programů politických stran z pohledu daní z příjmů. Jak budou vypadat daně z příjmů po podzimních volbách? Kalkulace modelových případů pro rodinu s dětmi, zaměstnance s hypotékou a živnostníka.

více...

Centrální úložiště daňových dokladů

18. října 2013

Je to administrativa navíc a nedej bože, kdyby data unikla – bude se vědět, kolik jsme komu vyfakturovali, jsou to citlivá data. Pokud má finanční úřad podezření na daňový únik, ať přijde, faktury dostane.

více...

Osobní zdanění po volbách

15. října 2013

Předvolební průzkum, co jednotlivé strany nabízí v oblasti osobního zdanění.

více...

Předškolní péče o děti

11. září 2013

Školkovné jako peněžní/nepeněžní benefit a možné varianty zdanění.

více...

Rozhovor s Petrem Frischem ČT24

9. září 2013

Rozhovor o navrhovaných daňových opatřeních ČSSD.

více...

Zaměstnávání studentů

1. září 2013

Nabízíme Vám praktický popis rozdělení studentských ”brigád”, jim odpovídající typ smlouvy a základní informace k tomu, zda se odvádí pojistné nebo k tomu, jak se platí daně.

více...

Dividendy, plat nebo odměna?

19. srpna 2013

Jeden z mála příspěvků s mírně politickým nádechem na téma znovuzavedení daně z dividend.

více...

Změna minimální mzdy

1. srpna 2013

Od 1.8. se po téměř sedmi letech mění výše minimální mzdy.

více...

Specialisté na osobní daně

17. července 2013

Rozhovor s majiteli firmy o osobních daních, rodinné firmě, nejbližších plánech a daňové politice v Čechách

více...

Zaměstnanci si polepší na dietách za služební cesty

3. ledna 2013

Stovky tisíc zaměstnanců, kteří letos vyrazí na služební cestu, dostanou mírně přidáno na jídlo nebo i za cestu vlastním vozem.

více...

Slovensko po Maďarsku a Polsku omezuje soukromý pilíř důchodového systému

15. srpna 2012

Slováci si budou od září z povinných důchodových odvodů odkládat méně peněz na soukromé penzijní účty.

více...

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další