Solidární zvýšení daně

Co solidární zvýšení daně je, kdo mu podléhá a jaké jsou nezbytné kroky

Co je tzv. solidární zvýšení daně?

Zdanění zaměstnanců s nadstandardními příjmy.

Kdo solidárnímu zvýšení daně podléhá?

Solidární daň odvádí ti zaměstnanci, jejichž příjem v kalendářním roce překročil maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení.

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 48násobek průměrné mzdy, jež je stanovena vyhláškou MPSV. Ta na rok 2013 činí 25.884 Kč. Jednoduše řečeno, solidární daň se týká každého zaměstnance, jehož hrubý příjem alespoň v jednom měsíci roku 2013 překročil částku 103.536 Kč.

Jak vysoké je solidární zvýšení daně?

Solidární zvášení daně činí 7% z rozdílu mezi příjmem ze závislé činnosti a/nebo z podnikání a maximálním vyměřovcím základem pro platbu pojistného (tedy 1.242.432 Kč).

Příjmů z pronájmu a kapitálových příjmů se solidární zvášení daně netýká.

Důsledky zavedení solidárního zvýšení daně

Za rok 2013 nebude možné si nechat provést tzv. roční zúčtovaní daně mzdovou účetní. Každý, kdo solidárnímu zvýšení daně podléhá, má povinnost podat vlastní daňové přiznání a to ve lhůtě do 31. března 2014.

Jak vám můžeme dále pomoci

Nechte si připravit daňové přiznání odborníky z Pro Factum.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU”
"JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU"
”JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ”
"JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ"
”NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ”
"NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ"
Další