Externí finanční / daňový ředitel

Služba „Externí finanční / daňový ředitel“ je naší novou službou pro malé a střední podnikatele, OSVČ i společnosti, kteří si chtějí zajistit odbornou finanční a daňovou podporu.

Tato služba Vám usnadní rozhodování a pomůže Vám řešit Vaše podnikatelské aktivity správně a včas nejen z daňového pohledu.

Naše služba je určena především podnikatelům a společnostem, kteří nemají vlastního finančního nebo daňového ředitele, ale chtějí se pravidelně radit o daňových dopadech svých zamýšlených nebo uskutečněných podnikatelských kroků s odborníkem dříve než v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulý rok. Jestliže chcete vyloučit rizika nesprávného placení daní, naše služba je právě pro Vás.

V jakých případech se vyplatí využít služby externího finančního ředitele:

  • Příprava podkladů pro zajištění externího financování a zpracování obchodního (business) plánu
  • Příprava na kontrolu ze strany finančního úřadu, úřadu práce, správy sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny
  • Zaměstnávání zaměstnanců a najímání OSVČ jako subdodavatelů
  • Daňové plánování investic a běžných výdajů, určení, které výdaje mohou být daňově uznatelné a jaké podmínky pro to musí být splněny
  • Daňově optimální distribuce zisku a odměny podnikatele ze společnosti

Průběh spolupráce:

  • Nastavení pravidelných měsíčních / dvouměsíčních konzultačních schůzek s daňovým poradcem
  • Zodpovězení daňových a souvisejících otázek podnikatele, které se objevily od posledního setkání
  • Průběžná kontrola účetních výkazů podnikatele co do jejich úplnosti, daňové průkaznosti, možností optimalizace a upozornění na případné negativní trendy, které se v účetnictví objevují
  • Stanovení úkolů k vyřešení do následující schůzky, a to jak pro podnikatele, tak pro daňového poradce

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím na emailové adrese profactum-ZAVINOVADLO:profactum.cz. Jeden z našich daňových poradců se s Vámi následně spojí a domluví si s Vámi termín prvního neformálního setkání a rozsah poskytovaných služeb včetně cenových podmínek

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další