Pro Factum Consulting

Hlavní oblasti, kterým se věnujeme:

Privátní daňové poradenství a zpracování daňových přiznání

Připravujeme daňová přiznání a poskytujeme poradenství v souvislosti s odčitatelnými položkami a slevami na dani. Konzultujeme detaily jednotlivých soukromých příjmů a jejich důsledky v daňových přiznáních. Zajišťujeme komplexní servis, který pokrývá i ty nejsložitější požadavky v oblasti osobního zdanění, soustředíme se na individuální daňové plánování a poradenství. Hledáme optimální řešení konkrétních daňových situací, navrhujeme možná řešení dané situace a doporučujeme nejvhodnější variantu. Přizpůsobujeme se časovým nárokům a plně respektujeme specifické požadavky klientů.

Daňové poradenství pro personalisty a manažery lidských zdrojů

Identifikujeme oblasti pro optimalizaci celkového daňového zatížení. Provádíme analýzy daňových aspektů benefitů. Na míru nastavujeme struktury odměňování. Připravujeme vnitřní směrnice. Nastavujeme systém přefakturace nákladů s ohledem na maximální daňovou uznatelnost a zároveň minimalizaci daňového zatížení pro zaměstnance. Věnujeme se politikám vysílání a přijímání pracovníků do/ze zahraničí.

Korporátní daňové služby, DPH a ostatní služby

Připravíme pro vás korporátní daňové přiznání, zajistíme správné nastavení převodních a transferových cen v rámci společností, poradíme v oblasti vzniku stálých provozoven v ČR, provedeme analýzu smluv z pohledu celkové daňové optimalizace. V oblasti DPH pro vás připravíme registraci, souhrnná hlášení a v neposlední řadě také pravidelná přiznání. Pro Vaše zaměstnance povedeme mzdy a pro Vaši společnost účetnictví. Pro fyzické osoby - podnikatele také daňovou evidenci.

V čem jsme jiní?

Náš přístup ke klientovi je individuální, profesionální a diskrétní.

Aktuality

Upozorňujeme na chybné výpočty MF ČR v návrhu novely zákona o daních z příjmů

27. března 2020

Výpočty MF ČR týkající se dopadů možného zavedení stravovacího paušálu jsou nevěrohodné, podhodnocené a část dopadů není vůbec vypočtena

více...

Pokyn D-42 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2019

7. ledna 2020

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2019.

více...

Zdravotní pojištění v roce 2020

24. října 2019

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2020 činí 2 352,- Kč/měsíc.

více...

Sociální pojištění 2020

24. října 2019

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2020 činí 2 544,- Kč/měsíc.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2020

24. října 2019

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2020 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2020.

více...

Pokyn D-40 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2019

17. ledna 2019

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2018.

více...

Zdravotní pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění.

více...

Sociální pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2019

3. října 2018

Výpočet maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, současně hranice pro solidární zvýšení daně.

více...

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další