Pro Factum Consulting

Hlavní oblasti, kterým se věnujeme:

Privátní daňové poradenství a zpracování daňových přiznání

Připravujeme daňová přiznání a poskytujeme poradenství v souvislosti s odčitatelnými položkami a slevami na dani. Konzultujeme detaily jednotlivých soukromých příjmů a jejich důsledky v daňových přiznáních. Zajišťujeme komplexní servis, který pokrývá i ty nejsložitější požadavky v oblasti osobního zdanění, soustředíme se na individuální daňové plánování a poradenství. Hledáme optimální řešení konkrétních daňových situací, navrhujeme možná řešení dané situace a doporučujeme nejvhodnější variantu. Přizpůsobujeme se časovým nárokům a plně respektujeme specifické požadavky klientů.

Daňové poradenství pro personalisty a manažery lidských zdrojů

Identifikujeme oblasti pro optimalizaci celkového daňového zatížení. Provádíme analýzy daňových aspektů benefitů. Na míru nastavujeme struktury odměňování. Připravujeme vnitřní směrnice. Nastavujeme systém přefakturace nákladů s ohledem na maximální daňovou uznatelnost a zároveň minimalizaci daňového zatížení pro zaměstnance. Věnujeme se politikám vysílání a přijímání pracovníků do/ze zahraničí.

Korporátní daňové služby, DPH a ostatní služby

Připravíme pro vás korporátní daňové přiznání, zajistíme správné nastavení převodních a transferových cen v rámci společností, poradíme v oblasti vzniku stálých provozoven v ČR, provedeme analýzu smluv z pohledu celkové daňové optimalizace. V oblasti DPH pro vás připravíme registraci, souhrnná hlášení a v neposlední řadě také pravidelná přiznání. Pro Vaše zaměstnance povedeme mzdy a pro Vaši společnost účetnictví. Pro fyzické osoby - podnikatele také daňovou evidenci.

V čem jsme jiní?

Náš přístup ke klientovi je individuální, profesionální a diskrétní.

Jsme hrdým partnerem Premier Benefit Clubu

Premier Benefit Club

S kým také spolupracujeme:

S kým spolupracujeme

Aktuality

Pokyn D-20 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2014

19. ledna 2015

Výčet jednotných kurzů pro zdaňovací období roku 2014

více...

Změny ve zdanění autorských honorářů

16. ledna 2015

Přístup ke zdanění autorských honorářů v roce 2014 a 2015

více...

Výpočet Pro Factum: Jednotný kurz měn za rok 2014

13. ledna 2015

Výpočet jednotného kurzu hlavních 4 měn pro rok 2014.

více...

Sleva na poplatníka pro starobní důchodce i v roce 2013

31. října 2014

Nález ústavního soudu k uplatnění slevy na poplatníka pro starobní důchodce v roce 2013.

více...

Další změny pro rok 2015

21. října 2014

Detaily dalších změn, tentokrát v oblasti soukromého životního pojištění a také sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

více...

Mezinárodní pronájem pracovní síly

9. října 2014

Návrh na změnu v novele zákona o daních z příjmů.

více...

Strop pro socilání pojištění v roce 2015

8. října 2014

Výpočet stropu pro socilání pojištění v roce 2015, který je ve srovnání s rokem 2014 vyšší.

více...

Smlouvy o sociálním zabezpečení s Indií a Ruskem

25. září 2014

Nové smlouvy o sociálním zabezpečení vstoupily v platnost, tentokrát s Indií a Ruskem.

více...

Zprostředkování zaměstnání pro zahraniční zaměstnance v ČR

22. září 2014

Vyjádření Evropského soudního dvora k české daňové legislativě týkající se mezinárodního pronájmu pracovní síly.

více...

Odpovědi k nejčastějším dotazům týkajících se uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců

19. srpna 2014

Dovolujeme si Vás upozornit, že v návaznosti na nedávno vydaný nález ÚS zveřejnila Finanční správa na svých stránkách odpovědi k nejčastějším dotazům týkajících se uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců v roce 2014.

více...

Nález Ústavního soudu

14. srpna 2014

Ústavní soud ke slevě na dani pro starobní důchodce

více...

Specifika příjmů společníků a jednatelů

31. července 2014

Překlasifikace příjmů společníků a jednatelů z podnikání na závislou činnost.

více...

Dobrovolné důchodové pojištění

21. července 2014

Rozsah a podmínky, za kterých se lze k účasti na důchodovém pojištění přihlásit dobrovolně.

více...

Novela Zákona o daních z příjmů pro rok 2015

11. července 2014

Novinky v Zákoně o daních z příjmů, které schválila Vláda pro rok 2015 a budou předloženy Poslanecké sněmovně.

více...

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU”
"JSME JEDINOU KANCELÁŘÍ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OSOBNÍ DANĚ, DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A ZASTUPOVÁNÍ V JEHO PRŮBĚHU"
”JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ”
"JSME VÁŠ KONTAKT PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ"
”NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ”
"NÁŠ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI JE INDIVIDuÁLNÍ A DISKRÉTNÍ"
Další