Pro Factum Consulting

Hlavní oblasti, kterým se věnujeme:

Privátní daňové poradenství a zpracování daňových přiznání

Připravujeme daňová přiznání a poskytujeme poradenství v souvislosti s odčitatelnými položkami a slevami na dani. Konzultujeme detaily jednotlivých soukromých příjmů a jejich důsledky v daňových přiznáních. Zajišťujeme komplexní servis, který pokrývá i ty nejsložitější požadavky v oblasti osobního zdanění, soustředíme se na individuální daňové plánování a poradenství. Hledáme optimální řešení konkrétních daňových situací, navrhujeme možná řešení dané situace a doporučujeme nejvhodnější variantu. Přizpůsobujeme se časovým nárokům a plně respektujeme specifické požadavky klientů.

Daňové poradenství pro personalisty a manažery lidských zdrojů

Identifikujeme oblasti pro optimalizaci celkového daňového zatížení. Provádíme analýzy daňových aspektů benefitů. Na míru nastavujeme struktury odměňování. Připravujeme vnitřní směrnice. Nastavujeme systém přefakturace nákladů s ohledem na maximální daňovou uznatelnost a zároveň minimalizaci daňového zatížení pro zaměstnance. Věnujeme se politikám vysílání a přijímání pracovníků do/ze zahraničí.

Korporátní daňové služby, DPH a ostatní služby

Připravíme pro vás korporátní daňové přiznání, zajistíme správné nastavení převodních a transferových cen v rámci společností, poradíme v oblasti vzniku stálých provozoven v ČR, provedeme analýzu smluv z pohledu celkové daňové optimalizace. V oblasti DPH pro vás připravíme registraci, souhrnná hlášení a v neposlední řadě také pravidelná přiznání. Pro Vaše zaměstnance povedeme mzdy a pro Vaši společnost účetnictví. Pro fyzické osoby - podnikatele také daňovou evidenci.

V čem jsme jiní?

Náš přístup ke klientovi je individuální, profesionální a diskrétní.

Aktuality

Stravenky vs paušál - doplnění po vyjádření GFŘ

14. května 2021

Dne 29. dubna 2021 publikovalo Generální finanční ředitelství své stanovisko k aktuálním problémům při zavádění peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců, tzv. stravenkového paušálu. Toto stanovisko potvrdilo řadu našich dřívějších závěrů. Více v přiloženém aktualizovaném přehledu.

více...

Paušál vs stravenky - srovnávací tabulka

26. dubna 2024

Srovnání daňových aspektů stravenek a stravovacího paušálu.

více...

Aktuální termíny

1. dubna 2021

Aktuální termíny pro podání daňových přiznání a přehledů

více...

Rozhovor

22. ledna 2021

Rozhovor s Petrem Frischem, daňovým poradcem na téma výhodnosti stravenek a stravovacího paušálu

více...

Pokyn D-49 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020

7. ledna 2021

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2020.

více...

Zdravotní pojištění 2021

9. října 2020

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2021 činí 2 393,- Kč/měsíc.

více...

Sociální pojištění 2021

9. října 2020

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2021 činí 2 588,- Kč/měsíc.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2021

9. října 2020

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2021 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2021

více...

Podcast Info.cz s Petrem Frischem

15. září 2020

Poslechněte si jeden z nejposlouchanějších podcastů Insider, tentokrát s Petrem Frischem, spolumajitelem skupiny Pro Factum

více...

Upozorňujeme na chybné výpočty MF ČR v návrhu novely zákona o daních z příjmů

27. března 2020

Výpočty MF ČR týkající se dopadů možného zavedení stravovacího paušálu jsou nevěrohodné, podhodnocené a část dopadů není vůbec vypočtena

více...

Pokyn D-42 Uplatnění jednotných kurzů ve zdaňovacím období 2019

7. ledna 2020

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2019.

více...

Zdravotní pojištění v roce 2020

24. října 2019

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2020 činí 2 352,- Kč/měsíc.

více...

Sociální pojištění 2020

24. října 2019

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2020 činí 2 544,- Kč/měsíc.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2020

24. října 2019

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2020 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2020.

více...

Pokyn D-40 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2019

17. ledna 2019

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2018.

více...

Zdravotní pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění.

více...

Sociální pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2019

3. října 2018

Výpočet maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, současně hranice pro solidární zvýšení daně.

více...

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další