Pro Factum Consulting

Hlavní oblasti, kterým se věnujeme:

Privátní daňové poradenství a zpracování daňových přiznání

Připravujeme daňová přiznání a poskytujeme poradenství v souvislosti s odčitatelnými položkami a slevami na dani. Konzultujeme detaily jednotlivých soukromých příjmů a jejich důsledky v daňových přiznáních. Zajišťujeme komplexní servis, který pokrývá i ty nejsložitější požadavky v oblasti osobního zdanění, soustředíme se na individuální daňové plánování a poradenství. Hledáme optimální řešení konkrétních daňových situací, navrhujeme možná řešení dané situace a doporučujeme nejvhodnější variantu. Přizpůsobujeme se časovým nárokům a plně respektujeme specifické požadavky klientů.

Daňové poradenství pro personalisty a manažery lidských zdrojů

Identifikujeme oblasti pro optimalizaci celkového daňového zatížení. Provádíme analýzy daňových aspektů benefitů. Na míru nastavujeme struktury odměňování. Připravujeme vnitřní směrnice. Nastavujeme systém přefakturace nákladů s ohledem na maximální daňovou uznatelnost a zároveň minimalizaci daňového zatížení pro zaměstnance. Věnujeme se politikám vysílání a přijímání pracovníků do/ze zahraničí.

Korporátní daňové služby, DPH a ostatní služby

Připravíme pro vás korporátní daňové přiznání, zajistíme správné nastavení převodních a transferových cen v rámci společností, poradíme v oblasti vzniku stálých provozoven v ČR, provedeme analýzu smluv z pohledu celkové daňové optimalizace. V oblasti DPH pro vás připravíme registraci, souhrnná hlášení a v neposlední řadě také pravidelná přiznání. Pro Vaše zaměstnance povedeme mzdy a pro Vaši společnost účetnictví. Pro fyzické osoby - podnikatele také daňovou evidenci.

V čem jsme jiní?

Náš přístup ke klientovi je individuální, profesionální a diskrétní.

Aktuality

Návrh minimální mzdy na rok 2019

18. září 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšení minimální mzdy pro rok 2019 na 13 700Kč.

více...

Potvrzení výdajových paušálů OSVČ v roce 2018

13. září 2018

Uplatnění výdajových paušálů OSVČ v roce 2018.

více...

Podaný návrh na Koordinační výbor KDP ČR

20. června 2018

Zaměstnanecké benefity ve světle nového zákona o platebním styku

více...

Podaný návrh na Koordinační výbor KDP ČR

20. června 2018

Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru

více...

Přehled daní 2018

25. ledna 2018

Přehled daní a jejich výše včetně souvisejících informací a údajů

více...

Pokyn D-36 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2017

5. ledna 2018

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2017.

více...

Zdravotní pojištění v roce 2018

24. října 2017

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2018 činí 2 024,- Kč/měsíc.

více...

Sociální pojištění 2018

24. října 2017

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2018 činí 2 189,- Kč/měsíc.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2018

24. října 2017

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2018 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2018.

více...

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další