Pro Factum Consulting

Hlavní oblasti, kterým se věnujeme:

Privátní daňové poradenství a zpracování daňových přiznání

Připravujeme daňová přiznání a poskytujeme poradenství v souvislosti s odčitatelnými položkami a slevami na dani. Konzultujeme detaily jednotlivých soukromých příjmů a jejich důsledky v daňových přiznáních. Zajišťujeme komplexní servis, který pokrývá i ty nejsložitější požadavky v oblasti osobního zdanění, soustředíme se na individuální daňové plánování a poradenství. Hledáme optimální řešení konkrétních daňových situací, navrhujeme možná řešení dané situace a doporučujeme nejvhodnější variantu. Přizpůsobujeme se časovým nárokům a plně respektujeme specifické požadavky klientů.

Daňové poradenství pro personalisty a manažery lidských zdrojů

Identifikujeme oblasti pro optimalizaci celkového daňového zatížení. Provádíme analýzy daňových aspektů benefitů. Na míru nastavujeme struktury odměňování. Připravujeme vnitřní směrnice. Nastavujeme systém přefakturace nákladů s ohledem na maximální daňovou uznatelnost a zároveň minimalizaci daňového zatížení pro zaměstnance. Věnujeme se politikám vysílání a přijímání pracovníků do/ze zahraničí.

Korporátní daňové služby, DPH a ostatní služby

Připravíme pro vás korporátní daňové přiznání, zajistíme správné nastavení převodních a transferových cen v rámci společností, poradíme v oblasti vzniku stálých provozoven v ČR, provedeme analýzu smluv z pohledu celkové daňové optimalizace. V oblasti DPH pro vás připravíme registraci, souhrnná hlášení a v neposlední řadě také pravidelná přiznání. Pro Vaše zaměstnance povedeme mzdy a pro Vaši společnost účetnictví. Pro fyzické osoby - podnikatele také daňovou evidenci.

V čem jsme jiní?

Náš přístup ke klientovi je individuální, profesionální a diskrétní.

Aktuality

Zdravotní pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění.

více...

Sociální pojištění 2019

3. října 2018

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2019

3. října 2018

Výpočet maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, současně hranice pro solidární zvýšení daně.

více...

Návrh minimální mzdy na rok 2019

18. září 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšení minimální mzdy pro rok 2019 na 13 700Kč.

více...

Potvrzení výdajových paušálů OSVČ v roce 2018

13. září 2018

Uplatnění výdajových paušálů OSVČ v roce 2018.

více...

Podaný návrh na Koordinační výbor KDP ČR

20. června 2018

Zaměstnanecké benefity ve světle nového zákona o platebním styku

více...

Podaný návrh na Koordinační výbor KDP ČR

20. června 2018

Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru

více...

Přehled daní 2018

25. ledna 2018

Přehled daní a jejich výše včetně souvisejících informací a údajů

více...

Pokyn D-36 Uplatnění jednotných kurzů v daňovém období 2017

5. ledna 2018

Výčet jednotlivých kurzů pro zdaňovací období roku 2017.

více...

Zdravotní pojištění v roce 2018

24. října 2017

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2018 činí 2 024,- Kč/měsíc.

více...

Sociální pojištění 2018

24. října 2017

Výše minimálních záloh na sociální pojištění v roce 2018 činí 2 189,- Kč/měsíc.

více...

Strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2018

24. října 2017

Uveřejněné údaje o průměrné mzdě na rok 2018 a související výpočet - strop pro odvod sociálního pojištění na rok 2018.

více...

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další